TERAPIE dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Oferta

  • Diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • Terapia niepłynności mowy
  • Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

Czas zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości pacjentów
Współpraca z rodzicami
Możliwość dojazdu do pacjenta